15 فوریه

وضعیت کرونا در ترکیه

با وضعیت کرونا در ترکیه و پروتکل‌های بهداشتی ترکیه آشنا شوید

READ MORE
14 فوریه

از امیکرون، نسل جهش یافته کرونا چه میدانید؟

درباره نوع جدید کووید به نام امیکرون

READ MORE